torsdag 23 juni 2011

Förberedelserna innan den första laxresan

Innan denna resa blev av så spenderades en ofantlig massa tid på att söka mig genom internets vindlingar för att hitta så mycket information som möjligt.
Grundtanken var att prova någon/några av älvarna Orkla, Gaula och Stjördalsälven. Tyvärr känner jag ingen som jag kunde fråga om vad som borde vara bra och lämpligt för en förstagångstur för en ovan laxtörstande Näs-bo.

Efter en massa sökande så hittade jag positiva och negativa delar om varje älv där jag försökte väga dessa för eller emot.
Orkla verkade vara en stabil älv där det alltid tas mycket lax. Den är reglerad så att man vet att den nästan alltid har en ok vattenföring. Nackdelen är att det mestadels är privata vald (pooler/sträckor) som är dyra och svåra att få tag på.
Gaula är kanske en av Norges bästa och jämnaste älvar fångstmässigt, den är oreglerad och tydligen underbart vacker med fina pooler. Nackdelen är kanske just att den är oreglerad. Regnar den stiger den omedelbart till nivåer som kan vara ofiskbara. Är det torka går det inte upp nån fisk då den sjunker snabbt och brutalt. Även här är det mindre med ”öppna” sträckor och den kan vara överbefolkad med köer.
Stjördal är en mindre älv som dessvärre har haft en negativ fångstatistik de sista åren. Det tas klart mindre fisk i den älven. Å andra sidan så är det därför mindre med folk i den och det finns en större mängd öppna sträckor.
Tyvärr kunde jag inte riktigt bestämma mig utan det fick bli en kompromiss. Då Stjördal ligger direkt vid E14 och var den första älv vi skulle stöta på så var planen att bo i tält första natten och fiska stjördal för att dagen efter åka över till Gaula och ta återstående dagar där.
Nu blev det väl inte riktigt så men säg de planer som inte går att ändra.

Inga kommentarer: